THE ROLE OF TEACHERS WITH GIFTED STUDENTS
pdf (Bosanski)
doc (Bosanski)

Keywords

teacher, student, parent, gift, gifted child

How to Cite

Mijatović, Marko, and Vedrana Blagojević. 2022. “THE ROLE OF TEACHERS WITH GIFTED STUDENTS”. NIR 1 (21):85. https://doi.org/10.59417/nir.2022.21.85.

Abstract

Throughout the work there are different definition of gifts, listing the characteristics of gifted children, and the role of teachers in identifying gifted students. The further part of the work describes the recognition of those gifted and lists the instruments for noticing gifts in children. Furthermore, there is a talk of the role of parents towards gifted children. The author's conclusion is that it is not always easy to recognize gifted students, regardless of teacher education. However, the most important thing is that the teacher has the knowledge and competences to help him recognize the gifted student and who will invest his immediate work and support for the gifted student to excel with his potential.

https://doi.org/10.59417/nir.2022.21.85
pdf (Bosanski)
doc (Bosanski)

References

Burušić, J., Šerepac, V., Babarović, T., Blažev, M., Glasnović Gracin, D., Jagušt, T., Martinis, O. i Šakić Velić, M. (2019). Stem daroviti i talentirani učenici. Identifikacija, metode nastavnog rada i profesionalno usmjeravanje. Zagreb: Alfa, 110.-113. str.

Čudina – Obradović, M. (1991). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje, Zagreb: Školska knjiga, 53. str., (8. 03.2021.) http://czpd.hr/wpcontent/uploads/2016/03/Okvir-darovita-djeca-i-ucenici.pdf Okvir za poticanje iskustva učenja i vrednovanje postignuća darovite djece i učenika (2016) (9. 03. 2021.) https://lupilu.hr/djeca/sve-o-darovitoj-djeci-karakteristike-problemi-testiranja/ Sve o darovitoj djeci - karakteristike, problemi testiranja (2019). Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. (9. 03. 2021.)

Lazarević, N. (2001), Darovitost. Filozofski fakultet u Rijeci, 126.-127. str.

Sindik, J. i Elez, K. (2011). Mogućnost određivanja pouzdanosti i konstruktne valjanosti za tri skale procjene nekih aspekata darovitosti predškolske djece. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 47(1), 108-123.

Winner, E. i Opačak, K. (2005). Darovita djeca: mitovi i stvarnost. Ostvarenja. (9.03.2021.)

Zirlić, S. i Marin, D. (2018). Zakonski okviri odgoja i obrazovanja darovitih učenika u Republici Hrvatskoj, 86.- 88. str.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 NIR