CRIMINAL OFFENSES OF DRUG ABUSE IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Authors

  • Damir Juras Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split
  • Mia Juras studentica studija Farmacije Sveučilište u Splitu

DOI:

https://doi.org/10.59417/nir.2022.21.55

Keywords:

drug possession, drug production, drug trafficking, drug use, drug abuse

Abstract

This paper gives a review of criminal offenses of drug abuse in the Republic of Croatia, and with certain concepts it presents the standpoints of legal theory and jurisprudence. As a criminal response to drug abuse, the legislator prescribed criminal offenses: unauthorized drug production and trafficking and enabling drug consumption. In addition to basic criminal offenses, qualified forms of these offenses are also prescribed, for which stricter prison sentences are prescribed. The confiscation of drugs, substances for their preparation, as well as the means for their production or consumption is prescribed as obligatory. Perpetrators of drug abuse offenses may be released from punishment if they have significantly contributed to the detection of such an offense. The authors’ proposal is that possession of drugs for personal use, which is prescribed by the current law as a misdemeanor, should be prescribed as a criminal offense if the perpetrator is found in such possession again after several convictions in misdemeanor proceedings, and that the production and processing of drugs for personal use needs, which are now prescribed as a criminal offense, should be prescribed as a misdemeanor.

References

Ćosić, D. (2001). Potrošnja lijekova koji sadrže opojne droge ili psihotropne tvari u prigradskoj i gradskoj ambulanti. Medicinski vjesnik, 33, 1-4/2001, 59-64.

Definis-Gojanović, M. (2011). Medicinske komplikacije i patologija zlouporabe droga. U Sutlović, D. (ur.). Osnove forenzične toksikologije. Split: Redak.

Delibašić, V. (2010). Krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz članka 246. Krivičnog zakonika. Branič, CXXIII, 3-4/2010, 80-96.

Delibašić, V. (2014). Pojedina sporna pitanja u vezi s opojnim drogama u Krivičnom zakoniku. Crimen, V, 1/2014, 75-88.

Garačić, A. (2016). Kazneni zakon u sudskoj praksi. Rijeka: Libertin naklada. Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2019. godini, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, 2020., https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/10/Ovisni_2019 1.pdf, posjeta 15. 09. 2022.

Kazneni zakon, NN broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 191/17, 118/18, 126/19, 84/21

Markus Klarić, M. i Brborović, O (2020). Marihuana – zlouporaba i medicinska uporaba. Journal of Applied Health Sciences = časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, 6, 1/2020, 137-151. DOI: https://doi.org/10.24141/1/6/1/13

Markus Klarić, M. i Klarić, D. (2020). Ovisnost o drogama kao kriminogeni čimbenik. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 57, 4/2020, 1173-1192. DOI: https://doi.org/10.31141/zrpfs.2020.57.138.1173

Marinelli, E. i Beck, R. (2020). Gamma-hydroxybutyrate abuse: pharmacology and poisoning and withdrawal management. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 71, 1/2020, 19-26. DOI: https://doi.org/10.2478/aiht-2020-71-3314

Pavićević, O. i Ilijić, Lj. (2020). Kultura droga. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXXIX, 1/2020, 47-62.

Pavlović, Š. (2012). Kazneni zakon. Rijeka: Libertin naklada Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droge te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, NN broj: 13/19, 134/21

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanju lijekova na recept, NN broj: 17/09, 46/09, 4/10, 110/10, 131/10, 1/11, 16/11, 52/11, 129/13, 146/13, 45/14, 17/15, 113/16, 129/17, 89/20 Statistički pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada u 2021. godini, MUP RH, Zagreb, travanj 2022., https://mup.gov.hr/UserDocsImages/statistika/2022/Statisticki_pregled_2021_Web.pdf, posjeta 15. 09. 2022. Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske: https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr, posjeta 26. 01. 2022.

Sutlović, D. (2011). Sredstva ovisnosti. U Sutlović, D. (ur.). Osnove forenzične toksikologije. Split: Redak.

Šarić, J., Sakoman S. i Zdunić, D. (2002). Zlouporaba droga i uključenost u kriminalno ponašanje. Društvena istraživanja, 11, 2-3/2002, 353-377.

Škulić, M. (2003). Organizovani kriminalitet – pojam i krivičnoprocesni aspekti. Beograd: Dosije.

Tiljak H., Neralić I., Cerovečki V., Kastelic A., Ožvačić Adžić Z. i Tiljak A. (2012). Mogućnosti u liječenju ovisnika o opijatima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obiteljskoj medicini. Acta medica Croatica, 66, 4/2012, 295.-301.

Tripalo, D. (2003). Kaznenopravni aspekti zlouporabe droga. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 10, 2/2003, 553-585.

Varga, I., Varga, D. i Antunović, M. (2021). The potential of cannabis sp. in pain medicine: a perspective, Hrana u zdravlju i bolesti: znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku, 10, 2/2021, 553-585.

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, NN broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19

Published

01-06-2022

How to Cite

Juras, Damir, and Mia Juras. 2022. “CRIMINAL OFFENSES OF DRUG ABUSE IN THE REPUBLIC OF CROATIA”. NIR 1 (21):55. https://doi.org/10.59417/nir.2022.21.55.

Issue

Section

Articles